Persondataforordning


Når du er kunde hos Dyrlægen på Bryggertorvet, bliver du oprettet i vores Journalsystem samt i økonomiprogrammet. Her opbevarer vi alm. personoplysninger om dig og dit kæledyr. Det vil sige dit navn, adresse telefonnr. og mailadresse, dit kæledyrs navn og id nr. fx chip eller øremærke.

Vores journalsystem bliver hostet af en ekstern udbyder, og vores økonomiprogram ligeledes, hvilket gør, at de opbevarer dine personfølsomme oplysninger med de samme forpligtigelser.


Vi deler kun dine oplysninger ved videre-sendelse af jeres kæledyrs journal til andre kolleger på jeres opfording, til laboratorier med prøver til undersøgelse, til Katte- og hunderegistret, jeres forsikringsselvskaber på opfordring fra disse, og ved udskrivelse af recepter til danske apoteker. Desuden oplyses de til myndigheder, hvis dette er et lovmæssigt krav.


Jeres bankoplysninger kan være nødvendige ved tilbagebetaling af faktura, men vil blive slettet efterfølgende.

Vi har pligt til at opbevare recepter og journalnotater i 5 år, men derefter vil recepterne blive slettet, og 5 år efter dit kæledyrs bortgang, bliver journalen slettet.


Du kan altid blive oplyst om hvilke data vi har på dig og dit kæledyr, og efter vores 5 års opbevaringspligt kan du altid forlange materialet slettet. Ophører vores samarbejde inden dit kæledyrs bortgang, har du ret til at blive registeret som ”passiv klient”, og journalen bliver derefter slettet efter 5 år.